Εξήγηση μυθικών πόντων

Το κατάστημα αγοράζει συλλογές ή μεμονωμένες κάρτες από παιχνίδια συλλεκτικών καρτών με δυο μεθόδους, είτε με μετρητά είτε με μυθικούς πόντους.

Μέθοδος μετρητών: δίνεται κατά προσέγγιση το 55% τις αξίας του προϊόντος σε μετρητά.

Μέθοδος μυθικών πόντων: δίνεται κατά προσέγγιση το 70% τις αξίας του προϊόντος σε μυθικούς πόντους.

Τι είναι οι μυθικοί πόντοι;

οι μυθικοί πόντοι είναι ένα σύστημα ανταμοιβής πόντων τα οποία μπορούν να εξαργυρωθούν στο κατάστημα με αναλογία 1:1 σε εύρω σε όλα τα προϊόντα του καταστήματος. Μπορείτε ανά πασά στιγμή να μπείτε στο λογαριασμό σας και να δείτε το διαθέσιμο υπόλοιπο των μυθικών πόντων σας.

Για παράδειγμα αν μας φέρετε μια συλλογή καρτών συνολικής αξίας 100€ θα ανταμειφθείτε με 70 μυθικούς πόντους τα οποία θα παραμείνουν στον λογαριασμό σας και μπορείτε να τα εξαργυρώσετε σταδιακά ή και συλογικά σε μελλοντικές αγορές σας.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να εξαργυρώσετε το ποσό των μυθικών πόντων σε μετρητά μπορείτε να το κάνετε επικοινωνώντας μαζί μας.