Η χρήση οποιασδήποτε λειτουργίας της σελίδας αυτόματα σημαίνει ότι συμφωνείτε με το σύνολο των όρων του Mythic Vault.

Ο χρήστης έχει την ευθύνη για την ορθότητα των στοιχείων που θα καταχωρήσει στο Mythic Vault.

Τιμές

Οι τιμές που αναφέρονται στην ιστοσελίδα είναι σε ευρώ και περιλαμβάνουν το Φ.Π.Α και όλους τους σχετικούς φόρους. Οι τιμές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.

Το Mythic Vault καταβάλει προσπάθεια ώστε να είναι ακριβείς οι τιμές που εμφανίζονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα αλλά δεν μπορεί να εγγυηθεί την παντελή έλλειψη λάθους. Σε περίπτωση που υπάρχει λανθασμένη τιμή όσον αφορά ένα προϊόν, το Mythic Vault θα χορηγήσει στον πελάτη την διακριτική ευχέρεια είτε να αγοράσει το προϊόν στην πραγματική του τιμή (τη σωστή τιμή), είτε να ακυρώσει την παραγγελία.

Πληρωμή

Ο τρόπος καταβολής του τιμήματος επιλέγεται από τον ενδιαφερόμενο και περιλαμβάνει τη δυνατότητα της χρήσης του συστήματος PayPal, την αντικαταβολή, κατάθεση στον τραπεζικό μας λογαριασμό ή πληρωμής με πιστωτική, χρεωστική ή προπληρωμένη κάρτα μέσω Viva Wallet e-commerce. Καμία πληροφορία για τις κάρτες δεν κρατιέται ή αποθηκεύεται από το Mythic Vault.

Ακύρωση παραγγελιών

Δύναται να ακυρωθεί οποιαδήποτε παραγγελία δεν μπορεί να καλυφθεί, ή θεωρηθεί πως γίνεται κακόβουλα ή αθέμιτα.

Προ-παραγγελίες

Οι προ-παραγγελίες πληρώνονται από τον ενδιαφερόμενο την στιγμή που γίνονται και αποστέλλονται από το Mythic Vault την ημερομηνία κυκλοφορίας του προϊόντος

Οι ημερομηνίες των προ παραγγελιών ανακοινώνονται από τις εταιρίες του κάθε προϊόντος και δύναται να αλλάξουν από αυτές οποιαδήποτε στιγμή. Το Mythic Vault δεν φέρει καμία ευθύνη για την αλλαγή των ημερομηνιών αυτών ούτε μπορεί να τις επηρεάσει. Μερικές φορές η ημερομηνία μπορεί να μην είναι ακριβής και να είναι με την μορφή τριμήνου του χρόνου (Q1, Q2, Q3 ή Q4), του μήνα ή τις εποχής.

Σε σπάνιες περιπτώσεις οι εταιρίες μπορεί να στείλουν μειωμένο στοκ και να μην είναι αρκετό να καλυφτούν όλες οι προπαραγγελιες. Σε αυτή την περίπτωση το Mythic Vault κρατάει το δικαίωμα να ακυρώσει την προπαραγγελια και να επιστρέψει τα χρήματα στον πελάτη ο οποίος θα ειδοποιηθεί με σχετικό e-mail.

Ακύρωση προ-παραγγελιών

Δεν δύναται να ακυρωθεί οποιαδήποτε προπαραγγελία, η οποία έγινε αποκλειστικά για τον πελάτη. Σε περίπτωση ακύρωσης από την πλευρά του πελάτη, η προκαταβολή κρατείται από το κατάστημα. Δεν δύναται να επιστραφεί οποιαδήποτε προπαραγγελία, η οποία έγινε αποκλειστικά για τον πελάτη, εφόσον το προϊόν δεν είναι ελαττωματικό.

Παραγγελίες σε λίστα αναμονής (Backorders)

Στον ιστότοπό μας έχετε την δυνατότητα να βάλετε σε επιλεγμένα προϊόντα λίστα αναμονής. Σε αυτή την περίπτωση όταν το προϊόν θα είναι διαθέσιμο, το κατάστημα μας θα σας ειδοποιήσει και θα σας αποσταλεί.

Οι παραγγελίες σε λίστα αναμονής χρεώνονται την στιγμή της ολοκλήρωσης της παραγγελίας.

Το Mythic Vault διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει την παραγγελία σε περίπτωση που το προϊόν δεν είναι πλέον διαθέσιμο από τους προμηθευτές μας.

Ακύρωση παραγγελιών σε λίστα αναμονής

Οι παραγγελίες σε λίστα αναμονής δύναται να ακυρωθούν με έγκαιρη επικοινωνία μαζί μας.

Παράδοση προϊόντων

Ο Πελάτης πρέπει να εξακριβώσει την καλή κατάσταση των εμπορευμάτων. Εάν αυτό δεν συμβαίνει, ο πελάτης οφείλει να αρνηθεί να λάβει τα εμπορεύματα και να ενημερώσει σχετικά τον διανομέα και το Mythic Vault αμέσως. Το Mythic Vault ευθύνεται μόνο για ζημίες σε περίπτωση που η συσκευασία παραμείνει άθικτη. Ο χρόνος παράδοσης είναι, κατά κανόνα, 1 μέρα έως 10 μέρες, ανάλογα με τον κατασκευαστή και το προϊόν, καθώς και τον τόπο παράδοσης. Μια ημερομηνία παράδοσης δεν μπορεί να είναι εγγυημένη, διότι το Mythic Vault δεν έχει καμία επίδραση στις καθυστερήσεις στην παράδοση από τον κατασκευαστή ή/ και στην εταιρία αποστολής ή λόγω ανωτέρας βίας. Καθυστερήσεις στην παράδοση, επομένως, δεν μπορεί να αποτελεί λόγο λύσεως της σύμβασης. Επιστροφή αποστολών που δεν μπορούσαν να παραδοθούν, εφόσον δεν υφίσταται υπαιτιότητα του Mythic Vault, μπορεί να επιτευχθεί ξανά, μόνο με την καταβολή των αντίστοιχων εξόδων αποστολής. Τα εμπορεύματα παραμένουν στην κυριότητα του Mythic Vault, μέχρι τη στιγμή που έχει καταβληθεί το συνολικό ποσό για αυτά.

Δικαίωμα υπαναχώρησης αγαθών

Ο καταναλωτής έχει δικαίωμα να υπαναχωρήσει εντός δεκατεσσάρων (14) εργάσιμων ημερών, επιστρέφοντας το αγαθό στην αρχική του κατάσταση και η οποία είναι κατάλληλη για μεταπώληση (άθικτη συσκευασία, χωρίς ζημίες) χωρίς να επιβαρύνεται με οποιαδήποτε δαπάνη, εκτός από τα έξοδα επιστροφής.
Σε περίπτωση άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης, o καταναλωτής υποχρεούται να αποστείλει άμεσα το προϊόν εντός της κλειστής συσκευασίας του, ενώ ο προμηθευτής υποχρεούται να επιστρέψει τα ποσά που του κατέβαλε ο καταναλωτής εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών. Η επιστροφή του τιμήματος γίνεται με τον ίδιο τρόπο που έγινε η εξόφληση, εκτός από την περίπτωση της αντικαταβολής κατά την οποία αποδίδεται, αφού δοθούν τα στοιχεία του πελάτη, στο τέλος του μήνα που έλαβε χώρα η άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης. Σε περίπτωση που το τίμημα έχει χρεωθεί στην πιστωτική κάρτα του καταναλωτή, η ενάσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης επιφέρει ταυτόχρονα και την λύση της σχετικής τριμερούς σύμβασης ανάμεσα σε καταναλωτή – προμηθευτή και τράπεζα, χωρίς καταβολή αποζημίωσης.

Δικαίωμα αντικατάστασης αγαθών

Ο καταναλωτής έχει δικαίωμα να ζητήσει την αντικατάσταση του προϊόντος εφόσον αυτό που του παραδόθηκε ήταν ελαττωματικό ή δεν αντιστοιχεί με το προϊόν που παρήγγειλε. Σε περίπτωση παραλαβής ελαττωματικού προϊόντος ή προϊόντος άλλου από αυτό που παρήγγειλε πρέπει να προηγηθεί επικοινωνία με την εταιρία και να αποσταλεί την ημέρα της παραλαβής του στην εταιρία, ώστε να ακολουθήσει η αντικατάσταση. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι τα προϊόντα να βρίσκονται στην κατάσταση στην οποία παρελήφθησαν (άθικτη συσκευασία, χωρίς ζημίες), και ο καταναλωτής να διαθέτει το τιμολόγιο ή την απόδειξη λιανικής πώλησης. Συνιστούμε τον επιστάμενο έλεγχο κατά την παραλαβή, έτσι ώστε να αποφευχθούν παραλαβές ελαττωματικών προϊόντων ή προϊόντων που δεν παραγγέλθηκαν. Σε κάθε περίπτωση, το ανώτατο χρονικό περιθώριο επιστροφής για υποβολή αίτησης αντικατάστασης δεν δύναται να παραταθεί πέραν των δεκατεσσάρων (14) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής. Σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας του προϊόντος προς αντικατάσταση θα γίνεται επιστροφή του τιμήματος αγοράς του προϊόντος.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Τα περιεχόμενα στην ιστοσελίδα του mythicvault.com προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, τα κείμενα, το σχεδιασμό, ιδίως τα γραφικά υπόκεινται στην αποκλειστική άδεια του mythicvault.com. Η αναπαραγωγή της σελίδας μας επιτρέπεται μόνο για τον καθορισμό της επικοινωνίας των επιχειρήσεων ή να έρθετε σε επαφή με το mythicvault.com. Αντίγραφα, ακόμη και σε τροποποιημένη μορφή, ιδίως στην περίπτωση των φωτογραφικού και κινηματογραφικού υλικού δεν επιτρέπεται χωρίς γραπτή άδεια από το mythicvault.com. Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται. Η εταιρία επιφυλάσσεται να κινήσει αστικές, διοικητικές και ποινικές νομικές ενέργειες εναντίον κάθε παραβάτη των σχετικών όρων που αφορούν την χρήση επί των ανωτέρω περιουσιακών αγαθών της.